Välkommen som leverantör till vårt slakteri

Vårt slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn, Rättvik, är KRAV-godkänt, vilket innebär att verksamheten följer ett strikt regelverk med höga krav på god djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet. Slakteriet är ett av de modernaste i Sverige.

Slakten bedrivs för egen produktion i Mora, där vi styckar och tillverkar kött- och charkprodukter som säljs under varumärket Siljans Chark, och för vår samarbetspartner KLS Ugglarps.

Vi värnar om en lokal och hållbar matproduktion med god djuromsorg och korta transporter – därför välkomnar vi dig som lokal leverantör till vårt slakteri. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vårt slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn

Kontakta oss

Slakteriet

Telefontid mån- fre kl. 7.00-15.30
Tel: 0248-23 124

E-post: ickholmen@siljanschark.se

Post- och besöksadress:
Siljans Chark
Ickholmen 14
795 95 Vikarbyn