Om Siljans Chark

Våra kött- och charkprodukter tillverkas av råvara av hög kvalitet från lokala gårdar. Vi värnar om en lokal och hållbar matproduktion där god djuromsorg och korta transporter är en självklarhet. Tillsammans med regionens bönder och uppfödare vill vi bidra till en levande landsbygd med öppna landskap. Våra produkter tillverkas i vår charkfabrik i Mora, där våra skickliga medarbetare inte bara för hantverkskunnande och tradition vidare utan även präglar verksamheten med nytänkande. Köttet i våra produkter kommer från vårt eget, KRAV-godkända, slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn utanför Rättvik. Vi har runt 80 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Siljans Chark ägs av Pär Nilsson, Falun, och Mats Årjes, Leksand.

Siljans Chark

Produktion

Lokal förankring

Köttet i våra produkter kommer från nötdjur och grisar som är uppfödda på gårdar i Dalarna och kringliggande landskap. Slakt sker vid vårt KRAV-godkända slakteri på Ickholmens gård, Vikarbyn, Rättvik. Våra produkter tillverkas sedan i vår charkfabrik i Mora. Förutom att bidra till den lokala matproduktionen, arbetstillfällen i regionen, minskad klimatpåverkan och att våra landskap hålls öppna, ger det lokala fokuset och att vi använder oss av vårt eget slakteri full kontroll över produktionskedjan. I alla våra produkter använder vi enbart kött av mycket hög kvalitet.

Historia

Charkfabriken

På Örjastäppan strax utanför Mora centrum finns hjärtat i vår verksamhet – charkfabriken. Byggnaden uppfördes i mitten av 1970-talet av det anrika familjeföretaget Åbergs Slakteri AB, grundat 1896 av Morasonen Johan Åberg. Företaget var välkänt för sin hantverksskicklighet inom kött och chark och hade flera egna små charkbutiker runt om i Dalarna. Idag förs hantverkskunnandet och traditionen från Åbergs slakteri vidare av Siljans Charks skickliga medarbetare.

Vårt slakteri

KRAV-godkänt

Köttet i våra produkter kommer från nötdjur och grisar som är uppfödda på gårdar i Dalarna med kringliggande landskap. Slakt sker vid vårt KRAV-godkända slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn utanför Rättvik. Att slakteriet är KRAV-godkänt innebär att verksamheten följer ett strikt regelverk med höga krav på god djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet. Slakten bedrivs för egen produktion och för vår samarbetspartner KLS Ugglarps.

Vårt slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn