Vårt slakteri

KRAV-godkänt

Köttet i våra produkter kommer från nötdjur och grisar som är uppfödda på gårdar i Dalarna med kringliggande landskap. Slakt sker vid vårt KRAV-godkända slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn utanför Rättvik. Att slakteriet är KRAV-godkänt innebär att verksamheten följer ett strikt regelverk med höga krav på god djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet. Slakten bedrivs för egen produktion och för vår samarbetspartner KLS Ugglarps.

Ett av landets modernaste

Slakteriet är ett av landets modernaste och togs i drift 2004. Sedan dess har flera utbyggnader och moderniseringar gjorts. Under slutet av 2014 byggdes stallarna ut för att öka kapaciteten. Under 2015 investerade vi i ett reningsverk och i juni 2016 invigdes en ny anläggning för hantering av organ och biprodukter.

Veterinär på plats

På slakteriet övervakas alla steg noggrant av fysisk närvarande myndighet, det vill säga Livsmedelsverkets veterinärer och tillsynstekniker. Regelbundna kontakter hålls med övriga berörda, till exempel Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket och Rättviks kommun. Få branscher är lika hårt kontrollerade.

Vårt slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn