Siljans Chark lanserar Gårdsgris

– unik satsning som ger framtidstro.

Gårdsgris, så heter Siljans Charks största satsning genom tiderna. Tillsammans med nio utvalda grisgårdar i Dalarna och närliggande län, som tidigare varit hårt utsatta, har man arbetat fram ett unikt samarbete som gynnar såväl grisuppfödare som konsumenter. Med ledorden smak, lokalt och omsorg sätter man regionen på kartan och går i bräschen för framtidens kött.

På tisdagen presenterade Siljans Chark sin nya satsning Gårdsgris. Ledorden smak, lokalt och omsorg genomsyrar hela kedjan från producent till färdig produkt och konceptet är unikt i sitt slag. – Vi grisuppfödare har verkligen gått igenom en kris och det har mest handlat om att hålla näsan ovanför vattenytan. Nu har det vänt. Vi har tack vare Gårdsgris fått framtidstro och vågat investera. Det är med stolthet vi kan leverera Sveriges bästa griskött, säger Anders Michaelsson, som driver Michaelssons
lantbruk i Stora Skedvi.

Michaelssons lantbruk är en av nio gårdar som tillsammans med Siljans Chark arbetat fram Gårdsgris. Tillsammans kommer gårdarna att investera 25 miljoner i utbyggnader, renovering och utveckling. Det har också skapats fler arbetstillfällen. – För Siljans Charks handlar det här om att ta företaget till en ny nivå och samtidigt stötta lantbruket i regionen. Vi initierade Gårdsgris-projektet förra sommaren och har sedan dess arbetat med att ta fram det här tillsammans med gårdarna som varit väldigt delaktiga, säger Thomas Perkiö, VD Siljans Chark.

Det lokala återspeglar sig även i fodret som grisarna äter. Man har valt att helt välja bort importerad soja i fodret. Istället får Gårdsgrisarna restprodukter från mejeri- och ölproduktion och löser i och med det även ett avfallsproblem för livsmedelsindustrin i regionen. Gårdsgrisarna får också lokalt spannmål och i många fall är gårdarna självförsörjande. Med Gårdsgris lyfter Siljans Chark ytterligare en aspekt av kött – smak. – Vi pratar alldeles för lite om smak när vi pratar om kött.

Gårdsgrisen är av rasen svensk Hampshire. Vi använder speciellt utvalda Hampshiregaltar, som i oberoende smaktester visar sig vara saftigare, mörare och godare än annat griskött. Det är vi är ensamma om i Sverige och resultatet är ett helt fantastiskt gott kött, säger Thomas Perkiö Svensk Hampshire är en robust och frisk gris med ett gott hälsoläge. Att grisarna har det bra kontrolleras av veterinärer vid samarbetspartnern Gård & Djurhälsan, som varit med och tagit fram ett särskilt omsorgsprogram och som kommer att fortsätta jobba tätt med gårdarna.

– Vår roll är att jobba med produktionsförbättringar utifrån djurvälfärd. Det här är ett unikt och intressant sätt att samarbeta där producent, slakteri och veterinär jobbar tillsammans. Gårdsgris understryker sambandet mellan god djuromsorg, smakrikt kött och lönsamhet, säger Axel Sannö, veterinär.

För mer information vänligen kontakta:
VD Thomas Perkiö
thomas.perkio@siljanschark.se 070-601 11 71

pressbildgardsgrislansering

Från vänster; Axel Sannö, veterinär Gård & Djurhälsan, Thomas Perkiö, VD Siljans Chark, och Anders Michaelsson, Michaelssons lantbruk.