Siljans Chark utökar återtagsslakt för att stötta lokala bönder

Rådande värmebölja har skapat en tuff situation för regionens köttbönder som behöver slakta sina djur tidigare än vanligt. För att stötta sina djurleverantörer väljer Siljans Chark att öka kapaciteten av återtagsslakt för att kunna ta emot fler djur i slakteriet på Ickholmen. 

Den varma sommaren har inneburit utebliven vallskörd och brist på foder hos många av Siljans Charks djurleverantörer.
   – Bönderna behöver slakta sina djur tidigare än normalt, men utrymmet för att anmäla slakt av storboskap till ordinarie marknad är redan fyllt ända fram till årsskiftet, säger Roger Carling, slakterichef vid Siljans Charks slakteri på Ickholmen utanför Rättvik.

Slakteriet har dock kapacitet att slakta mer – men då krävs en ökad efterfrågan varför företaget nu uppmanar alla att enbart välja svenskt kött.
   – Vi hoppas på att våra konsumenter hjälper våra bönder genom att främst välja svenskt och lokalt nötkött, säger Jan Matsson, tillförordnad vd vid Siljans Chark.

För att hjälpa djurleverantörerna kommer Siljans Chark under sensommaren att maximera sin återtagsstyckning genom att öka bemanning och därmed kunna ta mot fler djur för återtagsslakt och styckning.
  – För två år sedan la vi en stor investering i en ny återtagsstyckningslokal på slakteriet, som en service till våra leverantörer som vill ta tillbaka sitt eget kött. Genom att öka kapaciteten på återtagsslakt kan vi på Siljans Chark hjälpa till och lindra den extrema situation som nu råder, säger Roger Carling.

ickholmen

Under sensommaren kommer Siljans Charks slakteri på Ickholmen utanför Rättvik att öka kapaciteten av återtagsslakt för att hjälpa bönder i den svåra foderkris som råder.