Nominerade till årets varumärke

Dalarna Business har tillkännagett företagen som är nominerade till årets varumärke i Dalarna. Siljans Chark är ett av dem. 

Så här skriver Dalarna Business själva om kategorin:
"Årets Varumärke i Dalarna ska under året ha arbetat målmedvetet, strategiskt och framgångsrikt med sitt varumärke. Varumärket och varumärkesarbetet ska vara dokumenterat och förankrat i företaget."

Siljans Chark är en av fyra nominerade med följande motivering:
"Företaget tar tillvara alla sina konkurrensfördelar och sammanfattar dem i ett professionellt och väl genomarbetat varumärkeskoncept. Man skiljer på ett tydligt sätt på verksamhet och varumärke och lyckas med sin strategi att profilera sig tydligt på en marknad där konkurrensen är hård."

Priset till Årets varumärke delas ut på Stjärngalan i Borlänge den 31 januari nästa år. 

 

arets_varumarke