Åtgärder i samband med Coronaviruset

Siljans Chark följer svenska myndigheters råd och riktlinjer kring Coronaviruset och tar situationen på största allvar. Utöver det har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minimera riskerna för våra medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vi står inför en utmaning där både vi och våra kunder påverkas av SARS-CoV-2, i folkmun kallat Coronaviruset. Siljans Chark följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket med syftet att minimera riskerna för såväl anställda som kunder, leverantörer och samarbetspartners. Siljans Chark vidtar löpande nödvändiga åtgärder.

Bibehållen service
Det är av största vikt för oss att bibehålla samma goda service till våra kunder. På grund av försäljningsökningen i de livsmedelsbutiker som säljer våra produkter har vi ett ökat orderflöde. Siljans Charks tillgång på lokal köttråvara är god, liksom vår kapacitet i produktion. Tillsammans med våra leverantörer, kunder och samarbetspartners arbetar vi för bibehållet välfungerande flöde i leveranskedjan. Dialog och kontakter med våra kunder är anpassade efter situationen.